Blog

โซเชียลจารึก! 4 มีนาคม วันกะเทยผ่านศึก สุขุมวิท ซอย 11

ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 กลุ่มกะเทยไทยได้รับการจารึกไว้ในหลายสื่อโซเชียล โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ “วันกะเทยผ่านศึก” ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสุขุมวิทซอย 11 ในวันนั้น กะเทยชาวฟิลิปปินส์ได้หยามศักดิ์ศรีกะเทยไทยด้วยกิริยมที่ไม่เหมาะสม และได้ถ่ายคลิปวิดีโอเผยแพร่ไปทั่วโซเชียล ทำให้กลุ่มกะเทยไทยรวมตัวกันที่บริเวณสุขุมวิทซอย 11 โดยไม่ได้นัดหมาย จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมีจำนวนมากกว่า 2000 คน กะเทยไทยเป็นกลุ่มชาวไทยที่มีเพศแตกต่างจากเพศทางกายภายนอก และมักถูกบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเหลือเชื่อในสังคมไทย…